Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018

Informacja na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

 

W roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, a rekrutacja przebiega w dwóch etapach.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), natomiast w przypadku przeprowadzania drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kryteria określone w Uchwale Nr XX/234/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska i odpowiadającej im punktacji oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. W/w uchwała wchodzi w życie w dniu 21 marca 2017 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach określa:

Zarządzenie Nr 344/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, prowadzonym przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.