Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Stanisławiu Dolnym

W dniu 11.03. 2017 roku w Domu Strażaka w Stanisławiu Dolnym odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marcin Krawczyński, radny Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Pan Tadeusz Wilk, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Tadeusz Chrostek, Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Stanisław Brózda, sołtys sołectwa Stanisław Dolny Pani Grażyna Opyrchał, druhowie z OSP Stanisław Dolny.

Zebranie odbyło się według ustalonego dla wszystkich straży porządku obrad. Osoby funkcyjne tj. naczelnik, skarbnik i przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiły sprawozdanie ze swej działalności w roku 2016. Następnie przedstawione zostały plany pracy OSP na rok 2017.