Uczę się ratować razem z mamą

W Zespole Szkól nr 6  Leńczach w klasie II Szkoły Podstawowej  realizowana jest innowacja pedagogiczna  pt:  „ Uczę się ratować razem z mamą”. Uczestniczą w niej chętni rodzice , którzy razem z dziećmi poznają zasady udzielania pierwszej pomocy.

Głównym celem prowadzonej innowacji pedagogicznej jest  nabycie  wiedzy i umiejętności  niesienia pomocy potrzebującemu  i szybkiego powiadomienia odpowiednich służb. Zajęcia z małymi dziećmi  budzą  największe nadzieje na przyszłość. Uczą je od najmłodszych lat właściwych zachowań, aby w przyszłości wyrosły na osoby wrażliwe, odważne , a przede wszystkim chętne pomóc każdemu,  kto znajdzie się w potrzebie.

Ćwiczenia mają za zadanie przygotować dzieci do racjonalnego sposobu pomocy potrzebującym oraz rozbudzić zainteresowania podstawową wiedzą medyczną.  Wyrabiają umiejętność kontrolowania emocji, niewpadania  w panikę i unikania pochopnych działań, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu poszkodowanego lub stanowić zagrożenie dla ratującego.

 

Realizatorzy innowacji: B. Czarniak, G. Stawowy