Walne zebranie sprawozdawcze OSP Brody

W dniu 04.03. 2017 roku w Domu Strażaka w Brodach odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Tadeusz Chrostek, Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Stanisław Brózda, radny Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Pan Henryk Jaglarz, mł. asp. Bogdan Charnas z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, druhowie z OSP w Brodach.

Zebranie odbyło się według ustalonego dla wszystkich straży porządku obrad. Osoby funkcyjne tj. naczelnik, prezes, skarbnik i przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiły sprawozdanie ze swej działalności w roku 2016.

Następnie przedstawione zostały plany pracy OSP na rok 2017.