Walne zebranie sprawozdawcze OSP Kalwaria Zebrzydowka

W dniu 25 lutego  2017 roku w Domu Strażaka w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

W zebraniu udział wzięli  zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Zw. OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Tadeusz Chrostek, radni Rady Miejskiej Piotr Janusiewicz, Tadeusz Stela, Robert Mikołajek, Marcin Zadora, przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej Mariola Kachnic, st. kpt. mgr inż.Tomasz Kasperek z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Wadowic, druhowie z OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zebranie odbyło się według ustalonego dla wszystkich straży porządku obrad. Osoby funkcyjne i przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiły sprawozdanie ze swej działalności w roku 2016. W czasie spotkania przedstawiono też plany pracy OSP na rok 2017. Podsumowano miniony rok, który obfitował w dokonane inwestycje na terenie OSP Kalwaria Zebrzydowska czyli:

- Remont budynku OSP Kalwaria Zebrzydowska,

- Zainstalowano też Kocioł ekologiczny o mocy 34 kW na paliwo stałe-biomasa

Osoby zaangażowane w realizację remontu budynku OSP Kalwaria Zebrzydowska otrzymały z rąk Prezesa Piotra Śliwy podziękowania i okolicznościowe statuetki, podziękowania otrzymali Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty, Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 Tadeusz Stela, Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 2 Mariola Kachnic, inspektor Bożena Stokłosa z Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej z Zespołu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Druhowie z rąk st. kpt. mgr inż.Tomasza Kasperka z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Wadowic otrzymali podziękowania za pomoc w organizacji Światowych Dni Młodzieży 2016.