Mikołaj Zebrzydowski ogłosił świętowanie Jubileuszu 400-lecia lokacji miasta

Mikołaj Zebrzydowski przejął władze w Kalwarii Zebrzydowskiej, otrzymał klucze do miasta, podpisał odpowiedni akt ogłaszając świętowanie Jubileuszu 400-lecia lokacji miasta.

W poniedziałek Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej odwiedził wyjątkowy gość, nie kto inny jak założyciel miasta Mikołaj Zebrzydowski wraz ze swoją kompanią z Zebrzydowic i Kalwarii.

Mikołaj Zebrzydowski otrzymał z rąk Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego klucze do miasta, odczytując pismo specjalnie na tę okazję przygotowane.

Onegdaj, Roku Pańskiego 1617, okoliczną szlachtę zebrawszy, lokacyję miasta tu proklamowałem: "Tutaj stanie miasto, które Bogu chwałę odda, pielgrzymom usłuży, a ród nasz rozsławi". Azaliż ten kalwaryjski kwiat pięknie nam dziś rozkwitł. Niechajże panowie jak i kmiecie w onem roku Jubileuszowym nie próżnują, a świętują. Ogłaszam zabawę!

By potwierdzić świętowanie Jubileuszu miasta podpisy swe pod tym aktem złożyli Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty i Mikołaj Zebrzydowski, zostało ono też opieczętowane i stanowi potwierdzenie świętowania Jubileuszu.

Mikołajowi Zebrzydowskiemu towarzyszyła kompania z Zebrzydowic, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, uczestnicy Warsztatów Terapii  Zajęciowej, pracownicy Konwentu i członkowie Stowarzyszenia Dobroczynnego im. Mikołaja Zebrzydowskiego, którzy wykorzystując czas świętowania przygotowali barwne i radosne zapusty, świętując zgodnie z wolą Mikołaja Zebrzydowskiego.

W dzisiejszych uroczystościach uczestniczyli proboszczowie: ks. Wiesław Cygan z parafii pw. Św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej, ks. Stanisław Dolasiński z parafii pw. Św. Michała w Zebrzydowcach, a także ks. Tomasz Szarliński z Konwentu Bonifratrów.

By uczcić tak ważny Jubileusz zaplanowano  serię wydarzeń i spotkań z mieszkańcami by móc wspólnie świętować ten wyjątkowy czas. Najważniejszą postacią w czasie trwania Jubileuszu jest  osoba fundatora Kalwarii Zebrzydowskiej Mikołaja Zebrzydowskiego, który w swojej rodzimej  parafii Zebrzydowickiej ufundował  kościół pw. Św. Michała do którego miał szczególny sentyment, w tym miejscu założył też szpital dla ubogich.

W Zebrzydowicach powstaje też film, którego pomysłodawcą i producentem jest Stowarzyszenie Dobroczynne  im. Mikołaja Zebrzydowskiego, a sam film stanowi element tegorocznych  działań w ramach projektu Zebrzydowski 2017, powstałego z okazji 400-lecia lokacji miasta, które z biegiem czasu przyjęło nazwę Kalwaria  Zebrzydowska.