Straciłeś pracę ? Ten projekt jest dla Ciebie !

Firma WYG Consulting Sp. z o.o., w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN realizuje obecnie projekt outplacementowy finansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa zamieszkujących Subregion Małopolski Zachodniej.

Projekt "Wprowadzam zmiany - program outplacementowy dla pracowników przewidzianych do zwolnienia z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zamieszkujących Subregion Małopolska Zachodnia" ma na celu aktywizację zawodową wskazanych grup i wsparcie ich w powrocie na rynek pracy poprzez ich udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym, czego bezpośrednim efektem będzie:
podjęcie nowego zatrudnienia lub utrzymanie zagrożonego miejsca pracy lub podjęcie pracy poza rolnictwem lub rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa społecznego.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

* wyznaczenie konkretnej i sprecyzowanej ścieżki rozwoju zawodowego przy wsparciu doświadczonych ekspertów,

* możliwość zdobycia nowych lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji zawodowych,

* udział w płatnych stażach i praktykach w firmach,

* wsparcie - w zależności od potrzeb uczestnika - świadczone przez doradców zawodowych, coachów kariery lub psychologów,

* zdobycie zatrudnienia.

ADRESACI PROJEKTU:
Wszyscy mieszkańcy powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów:


* osoba zwolniona - osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

* osoba przewidziana do zwolnienia (na wypowiedzeniu),

* osoba zagrożona zwolnieniem z pracy,

* osoba zainteresowana odejściem z rolnictwa - osoba posiadająca gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych, lub członkowie jej rodziny ubezpieczeni KRU), deklarująca zainteresowanie podjęciem pracy poza rolnictwem.

PROPONOWANE DZIAŁANIA W PROJEKCIE

Ścieżka zawodowa, dla osób które chcą kontynuować/podjąć pracę zawodową:


* Doradztwo zawodowe (w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania),

* Warsztaty "Kluczowa jest rozmowa",

* Pośrednictwo pracy,

* Bezpłatne szkolenia / kursy zawodowe,

* Staże i praktyki w firmach - w trakcie stażu uczestnik otrzymuje stypendium w wysokości 1670 zł za każdy miesiąc odbywania stażu (czas trwania stażu 3 miesiące),

* Zatrudnienie subsydiowane.

Uczestnictwo w projekcie jest dofinansowywane w 100%. Uczestnik nie ponosi więc żadnych kosztów!


Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu:
ul. Kościuszki 43 lokal 302, 30-114 Kraków
tel. 12 363 80 86 - 84, 513 976 606
e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, okres realizacji projektu 01.07.2016 - 31.12.2017.