Walne zebranie sprawozdawcze OSP Bugaj

W dniu 18 lutego 2017 roku w Domu Strażaka w Bugaju odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

 

 

W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty, Komendant Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Stanisław Brózda, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Tadeusz
Chrostek
, radni Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Paweł Hebda i Henryk Jaglarz, sołtys wsi Bugaj Jan Maluty, druhowie z OSP Bugaj.

Zebranie odbyło się według ustalonego dla wszystkich straży porządku obrad.

Osoby funkcyjne tj. naczelnik, prezes, skarbnik i przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiły sprawozdanie ze swej działalności w roku 2016. Następnie
przedstawione zostały plany pracy OSP na rok 2017.