Rozproszona sieć czujników do monitorowania środowiska

W dniu 7 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie w tutejszym Urzędzie Miasta z Panem dr Krzysztofem Pawlakiem z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Panem dr Zenonem Nieckorzem z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas spotkania przedstawiony został projekt prowadzony przez Uniwersytet Jagielloński pt.: „Rozproszona sieć czujników do monitorowania środowiska”.

W ramach przedmiotowego projektu budowana jest rozproszona sieć stacji pomiarowych wyposażonych m.in. w czujniki umożliwiające wykonywanie pomiarów stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu. Pomiarami objęty jest obszar miasta Krakowa i jego okolice.

W trakcie spotkania podjęto wstępne ustalenia nt. współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie w zakresie prowadzonego projektu. Zostanie wystosowany list intencyjny zapraszający gminę do współpracy.