Mikołaj Zebrzydowski, najważniejszą postacią Jubileuszu 400-lecia Kalwarii Zebrzydowskiej

Rok 2017 jest  wyjątkowym czasem dla Kalwarii Zebrzydowskiej, będzie to rok w którym obchodzimy Jubileusz 400-lecia lokacji miasta. Najważniejszą postacią w czasie trwania tego Jubileuszu będzie osoba fundatora Kalwarii Zebrzydowskiej Mikołaja Zebrzydowskiego, którego doczesne szczątki spoczęły na Wawelu w kaplicy Zebrzydowskich.

W piątek w Kaplicy Zebrzydowskich Katedry Wawelskiej delegacja z Kalwarii Zebrzydowskiej złożyła wiązankę kwiatów, odmawiając krótką modlitwę.

W skład delegacji poza Burmistrzem Kalwarii Zebrzydowskiej Augustynem Ormantym weszli przedstawiciele Stowarzyszenia Dobroczynnego im. Mikołaja Zebrzydowskiego z Zebrzydowic  ks. Tomasz Szarliński i Jan Góralczyk.

Delegacja z Kalwarii Zebrzydowskiej rozmawiała z Ks. Prałatem Zdzisławem Sochackim, Proboszczem Katedry Wawelskiej, o odpowiednim upamiętnieniu Mikołaja Zebrzydowskiego w tym wyjątkowym dla Kalwarii Zebrzydowskiej roku.

By uczcić tak ważny jubileusz Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej przygotował  atrakcyjny program na cały rok, zaplanowano serię wydarzeń i spotkań z mieszkańcami by móc wspólnie świętować ten wyjątkowy czas.

Część spotkań będzie miała miejsce w Zebrzydowicach planujemy tam zorganizować Rekonstrukcję historyczną przeprowadzoną przez pasjonatów historii z Kompanii Dragonów Pana Zebrzydowskiego, będzie to nauka historii w obrazkach.  W Zebrzydowicach odbędzie się również Majówka z Bonifratrami skupiona wokół postaci Mikołaja Zebrzydowskiego.

Natomiast wczoraj w Zebrzydowicach kręcono film, jego pomysłodawcą i producentem serii jest Stowarzyszenie Dobroczynne  im. Mikołaja Zebrzydowskiego, a sam film stanowi element tegorocznych  działań w ramach projektu Zebrzydowski 2017, powstałego z okazji 400-lecia lokacji miasta, które z biegiem czasu przyjęło nazwę Kalwaria  Zebrzydowska.

Projekt Zebrzydowski 2017 wpisuje się w szerszy plan poznawania historii związanej z założycielem miasta, Mikołajem  Zebrzydowskim. Przez cztery lata pragniemy podążać jego śladami,  koncentrując się na wydarzeniach ważnych dla tutejszej społeczności: - 2017 - lokacja miasta, 2018 - fundacja szpitala w Zebrzydowicach, 2019 - działalność społeczna w Krakowie, Lublinie, Sandomierzu, 2020 - rocznica śmierci - życie Mikołaja Zebrzydowskiego – mówi ks. Tomasz Szarliński

Celem projektu jest z jednej strony budowanie pomostu pomiędzy  mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej i uczestnikami Warsztatu Terapii  Zajęciowej a lokalnym społeczeństwem, z drugiej zaś strony oddziaływanie  terapeutyczne zajęć teatralnych i wokół nich niezbędnych przedsięwzięć  artystycznych.

 

Fotografie: Grzegorz Piotrowski

 

W Kaplicy Zebrzydowskich  Katedry Wawelskiej