Walne zebranie sprawozdawcze OSP Leńcze

W dniu 4 lutego  2017 roku w Domu Strażaka w Leńczach  odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

W zebraniu udział wzięli  zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Marcin Krawczyński, Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Stanisław Brózda, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Zw. OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Tadeusz Chrostek, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach bryg. inż Jerzy Leśniakiewicz,  sołtys Leńcz Jolanta Krzeszowska-Mirocha, sołtys Podolan Halina Kazimierczak.

Zebranie odbyło się według ustalonego dla wszystkich straży porządku obrad. Osoby funkcyjne tj. naczelnik, prezes, skarbnik i przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiły sprawozdanie ze swej działalności w roku 2016. Następnie przedstawione zostały plany pracy OSP na rok 2017.

Ochotnicza Straż Pożarna w Leńczach w 2016 liczyła 33 członków, posiada dwie drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców.

Członkowie OSP wyróżnieni w okresie sprawozdawczym to: dh Kowalski Patryk i dh Antolak Wojciech Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa, dh Ziemba Jerzy i dh Moskała Rafał Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa, dh Mirosław Skrzyński Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Działalność ratowniczo – szkoleniowa: OSP w roku 2016 uczestniczyła 27 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 12 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 15 razy,  liczba wyjazdów poza teren gminy – 3 - Izdebnik.

MDP i OSP brała  udział w zawodach: seniorzy Gminne zawody sportowo – pożarnicze – 6 miejsce, MDP Gminne zawody sportowo – pożarnicze – 4 miejsce, Dodatkowo nasza MDP uczestniczyła w Halowym Turnieju MDP w Przytkowicach wystawiając reprezentację w kategorii Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum, zajmując drużynowo piąte miejsca w obydwu kategoriach. W klasyfikacji indywidualnej.

Jako jedyna reprezentacja Naszej gminy MDP startowała także w Halowym Turnieju im. Piotra Galasa w Witanowicach, gdzie zajęła miejsce 7 oraz  w Powiatowym Rajdzie Terenowym MDP w Marcyporębie – plasując się na pozycji 9.

Druhowie OSP Leńcze planują skorzystać w 2017 roku z programu Małopolskie Remizy. W ramach tego projektu chcą wymienić całą instalację CO począwszy od piecy, a skończywszy na grzejnikach. Budynek będzie ogrzewany gazem.

Wymiana CO pociąga za sobą konieczność generalnego remontu kotłowni oraz malowania budynku.  Aby w pełni osiągnąć efekt grzewczy chcą także wykonać termomodernizację budynku. W ramach wkładu własnego do tego projektu planują samodzielnie dokonać całego demontażu istniejącej instalacji oraz malowania budynku.