O ograniczeniu niskiej emisji i wymianie kotłów węglowych

Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty spotkał się z panem  Ryszardem Listwanem Zastępcą Małopolskiego Wojewódzkiego  Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Rozmawiano między innymi o realizacji zadania „Modernizacja systemów ogrzewania w budynkach i loklach mieszkalnych w ramach realizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska” popularnie określanego jako wymiana starych nieekologicznych pieców.

Na spotkaniu przedstawiono realizację programu na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w 2016 roku.

Od dnia 10.12.2015 Gmina Kalwaria Zebrzydowska rozpoczęła przyjmowanie wniosków do programu  PONE wraz z wymaganymi załącznikami.

W dniu 29.01.2016 r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Zarządzeniem  nr  195/2016 powołał komisję ds. oceny wniosków o udział w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska”.

Poddano  analizie  158 wniosków  i wytypowano  60 wnioskodawców do wymiany kotłów. Wstępnie wniosek  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  został złożony na wymianę  60 kotłów  (8 kotłów  na gaz, 52 kotły na ekogroszek).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wyznaczył maksymalne kwoty dofinansowania do wymiany kotłów. Wartości te wynosiły :

  • kotłownia węglowa 1kW/650 złotych do 4500 złotych
  • kotłownia biomasa 1kW/1150 złotych do 4500 złotych
  • kotłownia gazowa 1kW/1300 złotych do 7500 złotych,

Na podstawie wyliczeń przyznano Gminie dotację w wysokości 203 398 złotych na realizację w/w zadania. Środki własne Gminy 169 800,00 złotych, zostały podzielone równomiernie na 60 beneficjentów Programu dając na jednego beneficjenta  kwotę 2830,00 złotych. Ostateczny wniosek obejmował wymianę 63 nieekologicznych kotłów i pieców na :

- 49 kotłowni na ekogroszek według normy PN-EN 303-5:2012,

- 10 kotłowni gazowych,

- 1 kotłownia biomasa.

15.11.2016 Gmina złożyła rozliczenie do Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Ostatecznie dofinansowanie zostało wyliczona przez Fundusz na kwotę 192 410,65 złotych.

 

Beneficjentami wymiany kotłów w roku 2016 są mieszkańcy następujących miejscowości:

Miejscowość

Kocioł na ekogroszek
5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012

Kocioł na gaz

Kocioł biomasa

razem

Kalwaria Zebrzydowska

16

5

1

22

Brody

5

0

0

5

Zebrzydowice

6

2

0

8

Leńcze

7

2

0

9

Przytkowice

5

1

0

6

Barwałd Górny

5

0

0

5

Stanisław Dolny

3

0

0

3

Barwałd Średni

1

0

0

1

Zarzyce Wielkie

1

0

0

1

Wszystkie wnioski składane przez wnioskodawców w programie PONE  były rozpatrzone według kolejności złożeń.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w 2017 roku planuje kontynuować akcję wymiany kotłów.  Wnioski PONE są przyjmowane na bieżąco.