Wieczór Kolęd 2017 w Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim

Śpiewanie kolęd to piękna polska tradycja. Nie inaczej było 29 stycznia 2017 r. w świetlicy przy szkole w Barwałdzie Średnim, gdzie mieszkańcy zebrali się, by wspólnie pokolędować.

Na spotkanie, któremu przewodniczyła dyrektor szkoły Bernadeta Kalęba-Żołnierek oraz proboszcz parafii ks. Wiesław Widuch, przybyli zaproszeni goście - Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej – Augustyn Ormanty, radny gminy – Wiesław Łuczak, sołtys Barwałdu Średniego i radny Powiatu Wadowickiego - Paweł Odrobina, Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Barwałdu Średniego, Rada Rodziców, rodzice uczniów oraz mieszkańcy parafii.

Spotkanie rozpoczęło się od pokazu tańca śnieżynek w wykonaniu uczennic klasy III. Następnie zebrani goście mogli obejrzeć jasełka w wykonaniu starszej grupy uczniów szkoły podstawowej w Barwałdzie Średnim. Całość zwieńczył występ scholi działającej przy parafii św. Erazma w Barwałdzie Dolnym.

Po części artystycznej wszyscy zebrani goście rozpoczęli wspólne kolędowanie. Wieczór Kolęd upłynął w miłej atmosferze.

ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim