Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej uhonorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej otrzymało honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pana Piotra Glińskiego.

Aktu przekazania odznaki dokonał burmistrz Kalwarii Augustyn Ormanty podczas „Wspólnego kolędowania” w siedzibie Towarzystwa. Medal odebrali Prezes Towarzystwa Krystyna Duda i Wiceprezes Aleksander Cimer.

Burmistrz Augustyn Ormanty przekazując odznakę złożył gratulacje licznie zgromadzonym członkom Towarzystwa podkreślił ich wieloletnie zaangażowanie na rzecz kultury i pielęgnowanie tradycji i historii Ziemi Kalwaryjskiej, życząc kolejnych udanych przedsięwzięć. W spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury, którzy wnioskowali do ministra o odznakę.

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej działa od 1979 roku. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej. Działalność jest prowadzona w dwóch obszarach : kultywowanie tradycji lokalnych i ochrona dóbr kultury oraz organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

W ramach kultywowania tradycji lokalnych jest prowadzona  Izba Muzealna, która  jednocześnie jest lokalem Towarzystwa. Znajduje się tutaj stała wystawa, na której zgromadzono zabytkowe meble, elementy wyposażenia warsztatu stolarskiego, przedmioty codziennego użytku, obrazy, plakaty i zdjęcia dawnej Kalwarii. Lokal przy ulicy Mickiewicza jest miejscem spotkań klubowych, odbywają się tutaj również liczne imprezy kulturalne ,wystawy, dla młodzieży lekcje muzealne. Dla zainteresowanych do dyspozycji jest księgozbiór o tematyce regionalnej, który został zaadoptowany do potrzeb bibliotecznych.

Towarzystwo na bieżąco prowadzi  dokumentacje ważnych wydarzeń i uroczystości w formie fotograficznej i oraz nagrań  audio i video.

W listopadzie, od kilku lat członkowie i sympatycy Towarzystwa spotykają się na Wieczorze Wspomnień, na którym prezentowane są osoby zasłużone dla Kalwarii Zebrzydowskiej. Wśród nich są działacze społeczni, organizatorzy życia cechowego, nauczyciele, malarze, poeci, księża.

W okolicy Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy organizowane są dla dzieci i młodzieży szkolnej konkursy plastyczne: na ozdobę  choinkową, szopkę,  pisankę, kartkę okolicznościową, baranka wielkanocnego.

Na stałe w życie społeczności Kalwarii wpisały się Wieczory Pieśni Patriotycznej organizowane przez TPKZ we współpracy z Centrum Kultury Sportu i Turystyki. Na wspólne śpiewanie przy akompaniamencie kapeli „U Panka” zapraszamy 3 maja i 11 listopada. Natomiast w lokalu Towarzystwa  członkowie i sympatycy spotykają się corocznie na wspólnym Kolędowaniu Przyjaciół Kalwarii.

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej jest organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w naszym mieście. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy organizowana jest Sesja Naukowa dla Młodzieży "Ocalić od zapomnienia". Jej celem jest zachowanie pamięci  o ludziach i wydarzeniach ważnych dla naszej Małej Ojczyzny. Uczniowie przygotowują swoje opracowania w formie referatów wywiadów, albumów i prezentacji multimedialnych.

W celu popularyzacji działań Towarzystwa  wydawane  Pismo społeczno-kulturalne "Kalwariarz".