Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 24.01.2017r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na temat: Organizacja bezpiecznych ferii zimowych dla dzieci i młodzieży na terenie  gminy Kalwaria Zebrzydowska. Funkcjonowanie gminy w ekstremalnych warunkach zimowych w okresie zimy  2016/2017 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Z-ca Przewodniczącego Zespołu - Sekretarz Gminy Kalwaria Zebrzydowska Pani Renata Borończyk. W posiedzeniu udział wzięli członkowie GZZK oraz pracownicy Urzędu odpowiedzialni za omawiane tematy.

Uczestnicy posiedzenia przedstawili stan przygotowania podległych Gminnych Instytucji do prawidłowego zabezpieczenia zbliżających się ferii zimowych dla dzieci
i młodzieży na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, oraz funkcjonowanie gminy  w ekstremalnych warunkach zimowych w okresie zimy  2016/2017 roku.

Członkowie Zespołu zapoznani zostali również z:

- aktualnie panującą sytuacją na terenie gminy /obszarem zagrożonym/,  w związku z występowaniem na terenie powiatu myślenickiego  wysoce zjadliwej grypy ptaków,

- czynnościami zrealizowanymi przez gminę w powyższej sprawie,

- rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poz. 2091  z dnia 20.12.2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków,

- harmonogramem perlustracji gospodarstw przez Powiatowego Lekarza Weterynarii znajdujących  się w obszarze zagrożonym.

Na podstawie otrzymanych informacji z podległych Instytucji oraz informacji otrzymanych z Referatów i samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta, Sekretarz Gminy stwierdziła, że Gmina Kalwaria Zebrzydowska jest w pełni przygotowana do prawidłowego zabezpieczenia zbliżających się ferii zimowych dzieci i młodzieży oraz prawidłowego funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych.

Na zakończenie posiedzenia, Z-ca Przewodniczącego Zespołu, postawiła zadania do realizacji, w celu prawidłowego wykonania nakazanych czynności.