10 lat z Karolem

Zespół Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym obchodził Jubileusz 10-lecia nadania szkole imienia Karola Wojtyły, z tej okazji przygotowano uroczystą Akademię „10 lat z Karolem”.

W uroczystościach Jubileuszowych Szkoły wziął udział Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, oraz inni zaproszeni goście  - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Wilk, sołtys Barwałdu Górnego Jolanta Oleksy, ks. Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego Krzysztof Rudzik,  Marian Dudoń – były dyrektor szkoły wraz z małżonką, dyrektorzy szkół gminnych a także przedstawiciel Wadowickiej Delegatury Oświaty Krzysztof Szpara, oraz cała społeczność szkolna.

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym Grzegorz Kruk na tę okoliczność wygłosił krótkie przemówienie.

Dzisiejszy jubileusz jest dla nas okazją zaprezentowania się w wyremontowanej sali gimnastycznej, oraz pochwalenia się przebudowaną salą oddziału przedszkolnego. Z tego miejsca pragnę jeszcze raz podziękować władzom samorządowym za przekazanie środków finansowych na ten cel. Mam nadzieję, że efekty prac przeprowadzonych w ostatnich miesiącach zachwyciły naszych gości tak samo, jak wcześniej najmłodszych użytkowników oddziału przedszkolnego czy starszych uczniów w czasie pierwszej lekcji wychowania fizycznego w odnowionej sali gimnastycznej.

Prowadzone remonty spowodowały, że rocznicę nadania szkole imienia Karola Wojtyły świętujemy dopiero w dniu dzisiejszym. W rzeczywistości wydarzenie to miało miejsce we wrześniu 2016 roku.

Patron to bardzo ważna postać w życiu szkoły. Wokół niej buduje się tradycje, wprowadza uczniów w świat wartości. Wiedza o wybitnej postaci, znajomość jej losów i dokonań - rodzi szacunek do patrona, szacunek do szkoły noszącej jego imię, a poprzez to, szacunek do wiedzy i nauki. W dzisiejszych czasach zauważalny jest upadek autorytetów. wybór patrona jest więc dzisiaj zadaniem wyjątkowo trudnym. Nasza szkoła dokonała tego wyboru przed dziesięcioma laty.

Dlaczego ta postać? Tego chyba nie trzeba tłumaczyć nikomu. Mówimy przecież o postaci, która odegrała wielką rolę w najnowszej historii. Mógłbym teraz wygłosić długie przemówienie podkreślające zasługi patrona szkoły dla Polski i świata, równie długie przemówienie mogłoby dotyczyć trafności decyzji podjętej dekadę przez dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i społeczność lokalną. Mógłbym, ale tego nie uczynię. Zdecydowanie lepiej zrobią to uczniowie naszej szkoły w programie artystycznym, który cofnie nas w czasie o owe dziesięć lat.