Harmonogram wywozu odpadów w roku 2017

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2017.

 

 

Należność za odbiór odpadów komunalnych w roku 2017 płatna jest w ratach kwartalnych:

- za I kwartał do dnia 15 marca danego roku,
- za II kwartał do dnia 15 maja danego roku,
- za III kwartał do dnia 15 września danego roku,
- za IV kwartał do dnia 15 listopada danego roku.