Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Z treścią uchwały można zapoznać się na stronie internetowej:

http://bip.malopolska.pl/umwm,a,1266042,projekt-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-w-sprawie-wprowadzenia-na-obszarze-wojewodztwa-mal.html

 

Przedmiotem uchwały jest wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz parametrów technicznych i parametrów emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, mając obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego za wyjątkiem Gminy Miejskiej Kraków.

Projekt ww. dokumentu jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa, a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, pok.253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

 

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Prezentacja - Uchwała antysmogowa dla Małopolski

 

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu kierować można w terminie do 5 stycznia 2017r., elektronicznie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym ), pisemnie bezpośrednio na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu - Departament Środowiska UMWM (adres jak wyżej) w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

 

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można również  składać za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w terminie do 5 stycznia 2017r., elektronicznie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pisemnie na adres Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, dziennik podawczy parter, pokój nr.1, z dopiskiem „uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego”, w godzinach pracy Urzędu Miasta. Wnioski złożone w tut. Urzędzie zostaną zebrane i przekazane za pośrednictwem Burmistrza Miasta do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  - Departament Środowiska, w wymaganym terminie celem rozpatrzenia.