Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Muzycznej

W dniu 1 września zainaugurowano kolejny rok szkolny w Szkole Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej. Będzie to już 4 rok funkcjonowania tej placówki.

Dyrektor Szkoły mgr Zbigniew Czarniak przywitał uczniów, rodziców, nauczycieli w Sali Widowiskowej CKSiT. W czasie inauguracji można było wysłuchać krótkiego koncertu w wykonaniu nauczycieli. W inauguracji roku szkolnego wziął też udział Burmistrz Miasta Kalwarii
Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty, który życzył młodym powodzenia w nowym roku szkolnym.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej powołana została w 2013 r. W Szkole Muzycznej I stopnia nauka odbywa się w dwóch cyklach edukacyjnych cztero i sześcioletnim.