Zmiany zasad dofinansowania PONE

W związku z opublikowaną na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informacją dotyczącą decyzji Rady Nadzorczej w sprawie PONE – Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje zainteresowanych mieszkańców, iż Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie podjęła decyzję o utrzymaniu dofinansowania w formie dotacji na poziomie do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednakże określiła górne granice kwotowe wielkości dotacji, mianowicie:

  • do 3,4 tys. zł (530-580 zł/kW) do ogrzewania elektrycznego.
  • do 4,5 tys. zł (620-650 zł/kW) do nowoczesnych kotłów na węgiel,
  • do 4,5 tys. zł (1050-1150 zł/kW) do nowoczesnych kotłów na biomasę,
  • do 4,7 tys. zł (760-840 zł/kW) do kotła olejowego,
  • do 7,5 tys. zł (1100-1300 zł/kW) do kotła gazowego,
  • do 8 tys. zł (750-830 zł/kW) przy podłączeniu do sieci ciepłowniczej lub geotermii,

Z uwagi na powyższe zmiany, gminy, które złożyły do WFOŚiGW w Krakowie wnioski o przyznanie dotacji w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”, zostały zobowiązane przez WFOŚiGW w Krakowie do skorygowania złożonych wniosków zgodnie z obowiązującym programem.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska przedmiotowy wniosek po korekcie złożyła w wyznaczonym terminie, obecnie oczekujemy na decyzję WFOŚiGW w Krakowie w powyższej sprawie.