Konferencja ekologiczna

W dniu 4 lutego 2016 roku Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty zorganizował „konferencje ekologiczną”. W konferencji uczestniczyli prelegenci zaproszeni przez Burmistrza:

- Pan Kierownik Ośrodka Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej mgr Grzegorz Pasternak, który z uwagi na brak możliwości uczestnictwa Pani dr hab. med. Ewy Kondurackiej – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Pani dr n. med. Anny Prokop Staszeckiej – Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie – odczytał wykład Pani dr Ewy Kondurackiej pt. „Wpływ zanieczyszczenia na stan zdrowia mieszkańców”,
- dr Adolf Mirowski z Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków ICEB Sp. z o. o. przedstawił prelekcję o temacie: „ocena stanu zagrożenia niską i ogólną emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz weryfikacja różnych rozwiązań i technologii do jego redukcji”. W swojej prezentacji Pan Mirowski przedstawił w jaki sposób Londyn poradził sobie z problemem smogu w latach 50 – tych. Obecnie Londyn można przedstawiać jako miasto wzorcowe pod względem wdrażania skutecznych rozwiązań mających na celu obniżenie stężenia zanieczyszczeń powietrza.
- Dyrektor Aleksander Sobolewski z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla – prelekcja nt: „opłacalność stosowanych systemów grzewczych budynków jednorodzinnych i użyteczności publicznej „ oraz omówiony został program pilotażowy ICHPW w Zabrzu – „GEKON” dotyczący nowego paliwa węglowego błękitnego węgla „blue coal”. Podczas wykładu, zadane zostało kluczowe pytanie: „Kto i dlaczego korzysta z ogrzewania węglowego?”. Celem programu GEKON jest sprawdzanie skuteczności nowego paliwa w warunkach rzeczywistych oraz zebrania opinii użytkowników.
- Wiceprezes dr inż. Marek Kabaciński i dr Tomasz Bator z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. – przedstawili prelekcję dotycząca między innymi spalarni oraz podzielili się z uczestnikami konferencji wiedzą, jaką posiadają w temacie edukacji ekologicznej oraz gospodarki odpadami komunalnymi. Bardzo trafnie przedstawili również swoją bogatą ofertę dotyczącą głównie programów edukacyjno – ekologicznych, które MPO w Krakowie wdraża wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, a nawet wśród seniorów.
- dr inż. Tomasz Mirowski z Zakładu Polityki i Badań Strategicznych Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią - Polska Akademia Nauk – prelekcja na temat programu „Dratewka”, który jest realizowany przez Firmę Serigstad Sp. z. o. o - piec na biomasę – czyli pelet, wyprodukowany przez Polską firmę Elektromet oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu o nazwie „from field to energy”. Warunkiem przystąpienia do programu jest wymiana posiadanego kotła na nowy Serigstad - Elektromet.
W styczniu 2016 została podpisana umowa współpracy między Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk a Gminą Kalwaria Zebrzydowska w zakresie realizacji projektu pt; „from field to energy” efektem współpracy będzie montaż i uruchomienie pilotażowej instalacji kotła na paliwo stałe (biomasa)ekogroszek) w budynku Remizy OSP Kalwarii Zebrzydowskiej w celach badawczych i demonstracyjnych – program „Dratewka”.
- Pan Piotr Sobieraj z PGNiG Obrót Detaliczny – przedstawił prelekcję pt. „Działania podejmowane przez PGNiG na rzecz ograniczenia niskiej emisji na terenach miast i gmin prowadzących Program Gospodarki Niskoemisyjnej I PONE”, który to wykład przedstawił, iż najbardziej ekologicznym źródłem stosowanych systemów grzewczych jest gaz ziemny.
- Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – Pan Prezes Józef Kała i Pan Robert Bażela – omówili w swoim wykładzie Program Ograniczenia Niskiej Emisji w skrócie PONE, do którego przystąpiła również Gmina Kalwaria Zebrzydowska, a także odpowiadali na pytania zadawane przez mieszkańców Gminy dotyczące wymiany kotłów w programie PONE. W konferencji ponadto uczestniczyli zaproszeni dziennikarze, Radni Rady Miejskiej, Sołtysi Sołectw, Przewodniczący Zarządów Osiedli, przedstawiciele Grupy „Płuca Kalwarii” i mieszkańcy.

Zadania wykonane przez Urząd Miasta do tej pory:
1. Przeprowadzona ankietyzacja wśród mieszkańców,
2. Opracowany Program Ograniczenia Niskiej Emisji,
3. Spotkania z mieszkańcami,
4. Podjęte uchwały w sprawie:
- Programu Ograniczenia Niskiej Emisji,
- Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
5. Liczne spotkania z przedstawicielami WIOŚ w Krakowie oraz WFOŚiGW
w Krakowie,
6. Stacja pomiarów jakości powietrza na terenie Rynku w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pomiary rozpoczęto z dniem 11 stycznia 2016r. Pomiary okresowe prowadzone są metodami referencyjnymi w seriach 2 razy po 2 tygodnie na kwartał, rozłożone równomiernie w ciągu roku (łącznie 16 tygodni),
7. Z dniem 10 grudnia 2015 rozpoczęty został nabór wniosków o udział w Programie PONE, na dzień 04.02.2016 r. do Urzędu Miasta wpłynęło 135 wniosków.

 

Prezentacja Pana Piotra Sobieraja z PGNiG

Wykład Pani dr Ewy Kondurackiej

Prezentacja Pana Aleksandra Sobolewskiego

 

Konferencja ekologiczna

Konferencja ekologiczna

Konferencja ekologiczna