Konferencja ekologiczna

Zapraszamy do udziału w „Konferencji ekologicznej” organizowanej przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 04.02.2016r. (czwartek) w Sali Widowiskowej ul. Broniewskiego 3 w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza Państwa do udziału w „Konferencji ekologicznej” organizowanej przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 04.02.2016r. (czwartek) w Sali Widowiskowej ul. Broniewskiego 3 w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

HARMONOGRAM KONFERENCJI EKOLOGICZNEJ:

 1. 10.30 przywitanie przybyłych Gości przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

 2. 10.40 do 11.10 - wystąpienie dr hab. med. Ewa Konduracka - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  wystąpienie dr n. med. Anna Prokop Staszecka - Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie – wpływ zanieczyszczenia na stan zdrowia mieszkańców

 3. 11.10 do 12.00 – wystąpienie dr. Adolf Mirowski - Ocena stanu zagrożenia niską i ogólną emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz weryfikacja różnych rozwiązań i technologii do jego redukcji.

 4. 12.00 do 12.30 - wystąpienie - Dyrektor Aleksander Sobolewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – opłacalność stosowanych systemów grzewczych budynków jednorodzinnych i użyteczności publicznej,

 5. 12.30 do 12.45 Przerwa

 6. 12.45 do 13.15 - Pan Prezes Henryk Kultys Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o w Krakowie - informacje dotyczące spalarni

 7. 13.15 do 13.45 - dr inż. Tomasz Mirowski Zakład Polityki i Badań Strategicznych Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią Polska Akademia Nauk - prezentacja programu „Dratewka”

 8. 13.45 do 14.15 - Pan Piotr Sobieraj PGNiG Obrót Detaliczny – ograniczenie niskiej emisji spalin

 9. 14.15 do 15.00 - spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – dotyczy pytań do wniosków składanych do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)
 10. 15.00 - Zakończenie spotkania.

 

Kalwaria Zebrzydowska 25.01.2016