Program Ograniczenia Niskiej Emisji - wydłużenie terminu składania ankiet

W związku z koniecznością opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz programem dofinansowań do wymiany kotłów, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej uprzejmie informuje, że przedłużony zostaje czas składania ankiet do 15-06-2015 r.

Ankietę można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej lub odebrać w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, pokój nr 14.

Prosimy o wypełnienie ankiety, ponieważ jest ona niezbędna do opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, dokumentów wymaganych do pozyskania dotacji do m.in. wymiany kotłów.