Pokaz prezentacji multimedialnej i wernisaż wystawy w Bibliotece Publicznej

W czwartek, 10 kwietnia 2014 roku w lokalu Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej odbył się pokaz prezentacji multimedialnej „Jan Paweł II w Kalwarii” połączony z wystawą zdjęć powstałych w czasie wizyt Papieża w naszym mieście w latach 1979 – 2002. W przededniu kanonizacji bł. Jana Pawła II uwaga wszystkich zwrócona jest na osobę Ojca Świętego. Dla mieszkańców Kalwarii jest to wydarzenie szczególne. Jan Paweł II – wielki człowiek, niekwestionowany autorytet moralny, Syn naszego narodu, z którego wszyscy jesteśmy dumni. Dla nas to przede wszystkim ktoś bardzo bliski. Dobrze pamiętamy go z czasów kiedy pielgrzymował do Kalwarii jako papież, wielu z nas miało okazję spotkać Karola Wojtyłę kiedy był biskupem, arcybiskupem, kardynałem. Każde z tych spotkań, bez względu na miejsce i czas, pozostało niezapomnianym przeżyciem.
W związku ze zbliżającą się uroczystością Biblioteka Publiczna przygotowała prezentację multimedialną „Jan Paweł II w Kalwarii”. Z prywatnych zdjęć, fragmentów filmów, wykorzystując zasoby Internetu, powstała półgodzinna relacja z pobytów Ojca Świętego w naszym mieście. Tekst komentarza odczytał p. Rafał Gralewski.
Ta „ilustrowana opowieść” jest wkładem Biblioteki w przygotowania do kanonizacji bł. Jana Pawła II i wyrazem wdzięczności za dar jego pontyfikatu.
Spotkanie wzbogaciły wypowiedzi autorów zdjęć wykorzystanych w prezentacji. Panowie Stanisław Nieciak, Stefan Morek i Andrzej Bucki podzielili się swoimi wspomnieniami dotyczącymi przygotowań do wizyt Ojca Świętego w Kalwarii.
W przygotowania do kanonizacji bł. Jana PawłaII, największego kalwaryjskiego pielgrzyma, wpisała się także pozycja książkowa wydana staraniem Urzędu Miasta pt. „Pielgrzym do Kalwaryi”. Fenomen pielgrzymowania do Kalwarii Zebrzydowskiej, zaprezentowana na spotkaniu w Bibliotece. Pięknie ilustrowane wydanie nawiązuje do wystawy plenerowej, którą można było oglądać latem na kalwaryjskim Rynku i krużgankach Sanktuarium. Autorem tekstu jest o. Egidiusz Włodarczyk, szatę graficzną książki opracował p. Piotr Bielecki.
Biblioteka Publiczna składa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania prezentacji multimedialnej i zorganizowania wystawy.
Jednocześnie informujemy, że wystawę „Jan Paweł II w Kalwarii” można obejrzeć do końca maja 2014 w lokalu Biblioteki ul. Jana Pawła II 24.

Źródło: biblioteka.kalwaria.pl