Konkurs, który uczy i wychowuje, a jego uczestnicy wędrują szlakiem wartości głoszonych przez błogosławionego Jana Pawła II.

X Jubileuszowy Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Janie Pawle II pozostanie w pamięci jego uczestników. Już po raz dziesiąty organizatorami konkursu były szkoły samorządowe w Gminie Kalwaria Zebrzydowska; Zespół Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym imienia Jana Pawła II oraz Zespół Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym ,którego patronem jest Karol Wojtyła. W roku bieżącym to przedsięwzięcie nabrało szczególnego znaczenia i zostało wpisane w gminny program obchodów - uroczystości upamiętniających kanonizację Jana Pawła II.

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II był adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Wadowickiego, a współorganizatorem była Wadowicka Delegatura Kuratorium Oświaty w Krakowie. Wielkim zaszczytem dla organizatorów, było objęcie honorowego patronatu przez Jego Ekscelencję Ks. biskupa Damiana Muskusa, Rektora WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej - Romuald Koślę, Kustosza Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej - o. Gracjana Kubicę, Ks. Dziekana Dekanatu Kalwaryjskiego - Wiesława Cygana, Małopolskiego Kuratora Oświaty - Aleksandra Palczewskiego oraz Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej - Zbigniewa Stradomskiego.

Pierwsza część konkursu – pisemna, odbyła się w szkole w Stanisławiu Dolnym. Gospodarze przywitali 60 uczestników z 30 szkół, przepiękną słoneczną pogodą, przemiłą atmosferą oraz pięknym programem artystycznym.

W samo południe wszyscy przenieśli się pod Klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kwiaty, złożone pod pomnikiem błogosławionego Jana Pawła II - przez uczniów, nauczycieli i Burmistrza Miasta, były symbolem wdzięczności za dary, które otrzymaliśmy od naszego Papieża.

Ciekawą niespodzianką dla młodzieży i ich opiekunów, a także gości było zwiedzanie w Klasztorze miejsc, w których gościł w 2002roku Jan Paweł II.

Druga część pytań konkursowych i odpowiedzi uczestników, odbyła się w pięknej scenerii ,,Auli Papieskiej’’ usytuowanej w Domu Pielgrzyma. Juri konkursu miało ręce pełne pracy, ponieważ uczestnicy byli świetnie przygotowani, a niełatwo było wyłonić. Natomiast dla licznie zgromadzonych na widowni gości, była to kapitalna lekcja ciekawej wiedzy o życiu i działalności naszego Lolka –Karola – Księdza Wojtyły – Biskupa – Kardynała i Papieża Jana Pawła II.
Dla zwycięzców Konkursu organizatorzy wraz z Burmistrzem przygotowali atrakcyjne nagrody, które wręczono finalistom i laureatom konkursu.

W kategorii szkół podstawowych
I miejsce ZS nr 5 im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym ( ucz. Dominika Bliżniak, Wioletta Malczyk, opiekun p.mgr Luzyna Kiznar)
II miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Stanisławiu Górnym (ucz. Patrycja Juszczak, Dominika Kocot, opiekun p. mgr Dorota Pelczar)
III miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym (ucz. Julia Maślanka, Julia Szczęsny, opiekun : mgr Dorota Karcz)

Wyróżnienia:
IV miejsce ZS nr 6 w Leńczach ( ucz. Weronika Chudzik, Anna Gaczorek, opiekun mgr Beata Grych),
V miejsce Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskie w Witanowicach ( ucz. Antoni Kokoszka, Aleksandra Elżbieciak, opiekun mgr Edyta Bliźniak)

W kategorii gimnazjów
I miejsce ZS nr 5 im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym (ucz. Alicja Adamczyk, Karolina Bliźniak, opiekun mgr Gabriela Śzwed-Wożnica)
II miejsce Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Stanisław Górny (ucz.Konrad Kasiarz, Kamil Dziedzic, opiekun mgr Dorota Pelczar)
III miejsce ZS Skawinki ( ucz. Karolina Chorąży, Natalia Wierzbicka, opiekun mgr Kinga Cichoń)

Wyróżnienia:
IV miejsce ZS nr 6 Leńcze ( ucz. Michał Maślanka, Gabriela Nowak, opiekun mgr Beata Grych)
V miejsce Zs nr 1 Kalwaria Zebrzydowska( ucz. Karolina Żeglińska , Mateusz Kluza, opiekun mgr Bernadetta Słonina)

Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie zostali obdarowani przez Burmistrza Miasta Zbigniewa Stradomskiego pamiątkowymi dyplomami oraz wydaniem specjalnym publikacji "Pielgrzym do Kalwaryji".
Dziękujemy, bardzo chętnie wrócimy tu za rok, aby uczestniczyć w kolejnej XI edycji konkursu – mówili na pożegnanie zadowoleni i uśmiechnięci uczniowie.
Burmistrza Miasta Zbigniew Stradomski podziękował uczniom oraz ich opiekunom za trud uczestnictwa w konkursie. Organizatorom za wysiłek i pracę włożoną w tak doskonale wykonane zadanie. Katechetom, duchowieństwu za nieocenioną pomoc i osobiste zaangażowanie w przygotowanie młodzieży do konkursu oraz wspieranie swych wychowanków w tej rywalizacji. Ojcu Kustoszowi za serdeczną gościnę i dużą pomoc w przygotowanie tego konkursu oraz innych licznych uroczystości, w których uczestniczyć będziemy w kolejnych dniach i tygodniach roku kanonizacji.