Jan Paweł II w Kalwarii

W związku ze zbliżającą się uroczystością kanonizacji bł. Jana Pawła II Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej przygotowała prezentację multimedialną "Jan Paweł II w Kalwarii". Ze zdjęć, fragmentów filmów, wykorzystując zasoby Internetu powstała relacja z wizyt Ojca Świętego w naszym mieście. Na pokaz prezentacji zapraszamy do lokalu Biblioteki al. Jana Pawła II 24 10 kwietnia 2014 r. o godz. 16.00.

Pokazowi towarzyszyć będzie wystawa tematyczna przygotowana przez Pracowników Biblioteki. Prezentacja "Jan Paweł II w Kalwarii" będzie dostępna na stronie Biblioteki Publicznej www.biblioteka.kalwaria.pl po 10 kwietnia.