Tajemnica notatek duchowych ks. Karola Wojtyły - Jana Pawła II

Świętowanie w Kalwarii Zebrzydowskiej kanonizacji Jana Pawła II rozpoczęło się 23 lutego 2014 roku spotkaniem z wyjątkowym gościem: przeorem opactwa w Tyńcu - Ojcem Leonem Knabit, które zostało połączone z promocją książki Karol Wojtyła – Jan Paweł II "Jestem bardzo w rękach Bożych" Notatki osobiste 1962–2003, wydanej przez wydawnictwo Znak.

To ważne wydarzenie, w którym uczestniczyło wielu mieszkańców, miało miejsce w niedzielne popołudnie w "Galerii Weissa" – budynku CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej.

"Nie spaliłem notatek Jana Pawła II, gdyż one są kluczem do zrozumienia jego duchowości, czyli tego co jest najbardziej wewnętrzne w człowieku: jego relacji do Boga, do drugiego człowieka i do siebie" powiedział Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski.

Autorzy książki przekazują, iż zachowane notatki osobiste ks. Karola Wojtyły – Jana Pawła II już w chwili jego śmierci wzbudziły ogromne zainteresowanie. W testamencie Papież napisał, że ks. Stanisław Dziwisz, sekretarz osobisty i najbliższy współpracownik Ojca Świętego, który towarzyszył mu w ciągu prawie 40 lat jego posługi biskupiej w Krakowie i Piotrowej w Rzymie, powinien je spalić. Ze względu na szacunek do autora dzisiejszy Metropolita Krakowski nie zniszczył ich, lecz przedstawił Kongregacji do Spraw Świętych, badającej życie Ojca Świętego w procesie beatyfikacyjnym.

Notatki duchowe odsłaniają głębię życia z Bogiem Karola Wojtyły – biskupa pomocniczego, arcybiskupa krakowskiego, kardynała i papieża - na przestrzeni kilkudziesięciu lat (1962-2003). W dwóch skromnych zeszytach znajdujemy najważniejsze osobiste pytania, głębokie poruszające medytacje i modlitwy wyznaczające rytm każdego dnia. Pojawiają się w nich również zapiski będące świadectwem troski o najbliższych - przyjaciół, współpracowników - oraz powierzony mu Kościół. Te notatki, choć są zapisem chwil, wykraczają poza granice życia Jana Pawła II, przenosząc nas tam, gdzie to co ludzkie i to co Boże łączy się w wymiarze świętości.

Burmistrz Miasta Zbigniew Stradomski w imieniu uczestników spotkania podziękował ks. Dziekanowi Wiesławowi Cyganowi za pomoc w organizacji tego spotkania. Słowa wdzięczności za przyjęcie zaproszenia do Kalwarii Zebrzydowskiej i podzielenie się swymi wspomnieniami - przekazał Ojcu Leonowi, natomiast przedstawicieli wydawnictwa Znak zaprosił do dalszej współpracy.