Ogłoszenie wyników rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej

W związku z zakończoną rekrutacją kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej informujemy, że wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 02 września 2013 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 na:
- stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej www.kalwaria–zebrzydowska.pl
- tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14 (dolny korytarz).