Kolejny turniej na Orliku

Na zakończenie wakacji 24 sierpnia odbył się na Orliku ostatni wakacyjny turniej piłki nożnej dla dzieci klas IV-VI szkół podstawowych. W zawodach wzięły udział drużyny z Brodów, Kalwarii i Sosnowic.

Najlepszą drużyną turnieju okazał się Cedron Brody, drugie miejsce zajęły Sosnowice, a trzecie chłopcy z Kalwarii. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, a drużyna puchar. Turniej był zorganizowany przez animatorów pracujących na Orliku, a nagrody ufundował Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.