Spotkanie z mieszkańcami w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego

 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 10.08.2012

 

ZAPROSZENIE

 

W związku z rozpoczęciem prac związanych ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych wsi i miasta Kalwaria Zebrzydowska, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza mieszkańców wsi Bugaj, Brody, Zebrzydowice i miasta Kalwaria Zebrzydowska na spotkanie, które odbędzie się 23 sierpnia 2012r. w Budynku Wielofunkcyjnym przy ul. Mickiewicza 4 w Kalwarii Zebrzyd. o godz. 14.

Spotkanie, na które zostali zaproszeni również wykonawcy planu, będzie miało charakter spotkania informacyjnego, związanego z etapem przygotowania rozwiązań strategicznych dla poszczególnych miejscowości do roboczej wersji planów.

Liczę na Państwa obecność oraz twórcze włączenie się w problematykę planowania przestrzennego w naszej gminie.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta
Zbigniew Stradomski