Leńcze

Uchwała nr XII/114/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leńcze na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Uchwała nr XX/228/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Leńcze na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

Plan zagospodarowania przestrzennego

 

Uchwała Nr XXI/169/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leńcze

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leńcze“ – teren MNr10

Uchwała Nr VII/49/2007 w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Leńcze"

Uchwała Nr XV/157/2008 w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Leńcze”

Uchwała Nr XXXII/351/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leńcze na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

Uchwała Nr XXXIII/362/2010 w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Leńcze”

Uchwała Nr XXXIII/365/2010 w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leńcze