Oddano do użytku odnowioną drogę „Strona Proboszczowa” w Zebrzydowicach

W dniu (04.05) dokonano odbioru znacznej inwestycji drogowej w Zebrzydowicach. Odnowiona i unowocześniono drogę „Strona Proboszczowa” na odcinku 740 metrów. Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,5 mln zł.

W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Burmistrz Augustyn Ormanty, Radny Rady Miejskiej Marcin Ożóg, Sołtys Zebrzydowic Ireneusz Kowalczyk, przedstawiciele: inspektora nadzoru inwestorskiego i wykonawcy oraz pracownicy Zespołu ds. Drogownictwa.

Ta jedna z najnowocześniejszych inwestycji drogowych została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 568 tys zł. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 1 mln 560 tys. zł.

W ramach zadania zrealizowano:

  • przebudowę jezdni,
  • budowę chodnika,
  • budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających drogę
  • budowę umocnień skarpowych
  • remonty zjazdów i przepustów,
  • przesunięcia linii oświetlenia ulicznego
  • organizację ruchu oraz montaż elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
W tym miejscu pragniemy podziękować Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi, Posłowi na Sejm RP Filipowi Kaczyńskiemu, Wojewodzie Łukaszowi Kmicie, Dyrektorom Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie - Panom Jackowi Gołdzie i Sławomirowi Dylowi za wkład i zaangażowanie.

Dziękujemy również Radnym Rady Miejskiej Marcinowi Zadorze i Marcinowi Ożógowi, Sołtysowi Zebrzydowic Ireneuszowi Kowalczykowi, pozostałym Radnym Rady Miejskiej, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu Sebastianowi Gwizdek i Wykonawcy Rafałowi Zielonce oraz Zespołowi ds. drogownictwa Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Andrzej Famielec