Podziękowania i życzenia dla strażaków

Z okazji Dnia Strażaka przekazujemy wszystkim Strażakom najserdeczniejsze życzenia. Składamy Wam wyrazy uznania za trud i ryzyko, jakie podejmujecie w służbie chroniąc życie i mienie mieszkańców naszej gminy.

Gorące podziękowania składamy Druhom OSP za zaangażowanie i zabezpieczenie zdrowia i życia mieszkańców nie tylko w ramach służby ratowniczej, do której przez lata nas przyzwyczailiście, ale także w szczególnie w tym trudnym czasie pandemii, gdzie staliście i stoicie w pierwszym szeregu ludzi, niosących ofiarną pomoc  bliźnim dotkniętym koronawirusem.

W swoich podziękowaniach nie możemy także zapomnieć o Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, które na co dzień pomagają Gminie Kalwaria Zebrzydowska w zabezpieczeniu mieszkańców gminy, także przed zakażeniem COVID 19.

Udzielona przez Państwa pomoc, świadczy o bardzo mocnym zaangażowaniu na rzecz mieszkańców województwa małopolskiego, i naszej Gminy.

Nie możemy także w podziękowaniach zapomnieć o wsparciu, jakie udzielają naszym Strażakom Posłowie Edward Siarka i Filip Kaczyński. Ich zrozumienie dla wagi i znaczenia służby Strażaków, przejawia się w zabezpieczeniu naszych druhów w sprzęt ochrony zdrowia oraz sprzęt bojowy służący im na co dzień, za co serdecznie dziękujemy.

Życzymy Wam, drodzy Druhowie bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności, a ta trudna służba niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.