Stypendia sportowe dla młodzieży

Burmistrz Miasta informuje, że w terminie do 30 maja 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego dla młodzieży, za osiągnięcia sportowe.

Uprawnione podmioty mogą składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika klubu sportowego, który jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponad gimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.

Wnioski należy składać zgodnie z załączonym poniżej regulaminem - poprzez uzupełnienie i przekazanie wypełnionego formularza - do Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7.

 

Uchwała nr XXXIII/419/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XIV/139/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016 w sprawie przyznawania stypendiów dla młodzieży za osiągnięcia sportowe

Uchwała nr XIV/139/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla młodzieży za osiągnięcia sportowe

 

DO POBRANIA

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego (doc)