W kilku miejscowościach Gmina rozpocznie kolejne inwestycje

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej na ostatniej sesji w dniu 20 kwietnia zaakceptowała szereg inwestycji, które zostaną wykonane w naszej Gminie. Środki na te inwestycje pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, oraz budżetu Gminy.

W tym roku zostaną rozpoczęte następujące zadania:

Barwałd Górny:

 • zostanie dokonana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Barwałdzie Górny na cele przedszkolne – koszt inwestycji 220.000 zł.

Barwałd Średni:

 • wybudowane zostanie oświetlenie uliczne wzdłuż drogi gminnej Barwałd Średni w miejscowości – na inwestycję przeznaczono 95.000 zł.

Brody

 • Rada Miejska przeznaczyła środki na wybudowanie oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Brodach kwotę w wysokości 170.000 zł, która pokryje część inwestycji
 • planowany jest zakup krzesełek oraz materiałów do montażu dla klubu sportowego LKS  Cedron w Brodach – na inwestycję przeznaczono  7.000 zł.

Kalwaria Zebrzydowska:

 • rozpocznie się przebudowa i nadbudowa pawilonu sportowo – turystycznego (Kalwarianka) w Kalwarii Zebrzydowskiej – na inwestycję przeznaczono 2.350.000 zł (dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – w tym roku na zadanie zostanie przeznaczona kwaota 1.500.000 zł,
 • zwiększono kwotę na przebudowę bieżni przy stadionie sportowym Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej w kwocie 150.000 zł,
  • zostanie wybudowana wiata na rowery oraz zostanie dokonany zakup rowerów do planowanej wypożyczalni – na inwestycję przeznaczono 150.000 zł (dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
  • rozpocznie się remont parkingu przy obiekcie MKS Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej – na inwestycję przeznaczono  608.146 zł, (dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
  • zostanie przebudowany placu zabaw przy ul. Jana Pawła II w Kalwarii  Zebrzydowskiej – na inwestycję przeznaczono 230.000 zł (dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
  • zostanie przygotowany projekt, a następnie rozpoczną się prace przy budowie ścieżki rekreacyjnej (od Al. Jana Pawła II do Orlika) w Kalwarii Zebrzydowskiej – na inwestycję przeznaczono 935.600 zł,
  • Rada Miejska zwiększyła kwotę na dodatkowe prace projektowe przy opracowywaniu projektu budowlanego wymiany konstrukcji stropodachu oraz wymiany kotła gazowego budynku szkoły podstawowej w Kalwarii Zebrzydowskiej dot.: instalacji c.o., pompy ciepła, cwu, robót ogólnobudowlanych, dostosowanie do warunków ppoż, fotowoltaiki, zasilania pompy ciepła – na projekt dodatkowo przeznaczono 20.000 zł.

Leńcze

 • rozpocznie się przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach do wymagań przeciwpożarowych – na inwestycję przeznaczono 400.000 zł.

Przytkowice

 • Rada Miejska przeznaczyła dodatkowe środki na wykonanie nadbudowy tarasu, przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń w ramach zadania: „Przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego w zakresie wymagań przeciwpożarowych, budowa schodów zewnętrznych pożarowych, izolacji termicznej i przeciwwodnej, przebudowa dachu z instalacją odgromową Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach”  – na inwestycję przeznaczono dodatkowe środki wysokości 160.000 zł.

Stanisław Dolny

 • wykonana zostanie przebudowa instalacji wewnętrznej gazowej i c.o. wraz z kotłownią gazową w budynku OSP w Stanisławiu Dolnym – na inwestycję przeznaczono 200.000 zł.