Odebranie symbolicznych czeków z programów rządowych na kwotę pond 6,5 mln zł

29 kwietnia Burmistrz Augustyn Ormanty w towarzystwie Radnego Marcina Zadory odebrał z rąk Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity i posłów na Sejm RP Filipa Kaczyńskiego i Krzysztofa Kozika symboliczne czeki na kwotę ponad 6,5 mln zł z Programów Rządowych.

Uroczystość przekazania czeków miała miejsce w zabytkowym Dworze w Stryszowie (oddziale Zamku Królewskiego na Wawelu), gdzie zaproszono przedstawicieli gmin powiatu wadowickiego wraz ze Starostą Wadowickim Eugeniuszem Kurdasem. Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dwa czeki jeden z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Gminy Górskie na kwotę 4.273.746 zł i drugi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 2.314.974 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich zostaną przeznaczone na: przebudowę pawilonu sportowo-turystycznego "Kalwarianka", remont parkingu przy stadionie MKS Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska, budowę obiektu i zakup rowerów przy Kalwariance, przebudowę placu zabaw przy Al. Jana Pawła II, budowę ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej pomiędzy Orlikiem a Środowiskowym Domem Samopomocy.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Kalwaria Zebrzydowska przeznaczy na dwa projekty drogowe: przebudowę drogi gminnej „Wały” w Przytkowicach oraz przebudowę drogi gminnej „Czerna” w Zebrzydowicach i Stanisławiu Dolnym.

Łącznie z dwóch Programów Rządowych Gmina Kalwaria Zebrzydowska kwotę 6.588.720 zł.

 

Andrzej Famielec