Konstytucja.1791 - gra w terenie

Centrum Kultury i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do udziału w grze terenowej.

Druga na świecie (po amerykańskiej) i pierwsza w Europie – mowa o polskiej konstytucji! Ustawa rządowa z 3 maja 1791 roku obchodzi w tym roku 230. Urodziny i z tej okazji zapraszamy do gry w terenie „Konstytucja.1791”, w której uczestnicy odkryją kulisy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Dołącz do grywalizacji!

 

 

 

 

 

Zostały przygotowane 4 trasy gry:

 • Trasa rodzinna – zadania dla rodziców/dziadków/wujostwa/opiekunów i dzieci
 • Trasa młodzieżowa – dla dzieci i młodzieży, uczniowie kl. IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;
 • Trasa seniorska – dla osób w wieku 60+; karta z mapą do odbioru w Starym Kinie;
 • Trasa open – dla wszystkich chętnych, bez względu na wiek.

W grze można brać udział indywidualnie lub w zespołach liczących 2-3 osoby.

Grę terenową można realizować w terminie 23 kwietnia – 3 maja 2021 r. O dowolnej porze możesz ruszyć w teren i wykonać zadania. Dla najlepszych graczy mamy nagrody rzeczowe, dla każdego uczestnika – pamiątkowy upominek.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W GRZE?

 1. Zapoznaj się z regulaminem gry terenowej „Konstytucja. 1791” i klauzulą RODO.
 2. Pobierz kartę i mapę ze strony CKSiT, seniorzy odbierają kartę również w Starym Kinie.
 3. Pobierz aplikację do odczytywania kodów QR (nie dotyczy seniorów).
 4. Wyrusz w teren, odnajdź punkty z mapy i zrealizuj zadania w dniach 23.04.-3.05.2021 r.
 5. Zadania można realizować w dowolnej kolejności.
 6. Przy każdym punkcie będą także litery, które należy ułożyć w hasło (tutaj wg kolejności punktów).
 7. Odpowiedzi wpisuj w pole przypisane do danego punktu. Kartę odpowiedzi wypełnij czytelnie.
 8. Kompletnie wypełnioną kartę odpowiedzi wrzuć do skrzynki pocztowej CKSiT lub wyślij Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dn. 3.05.2021 r., godz. 20:00.
 9. Wyniki gry zostaną opublikowane 4.05.2021 r. na stronie internetowej CKSiT.

MATERIAŁY DO GRY ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE 20.04.2021

KARTA I MAPA – TRASA RODZINNA

KARTA I MAPA – TRASA MŁODZIEŻOWA

KARTA I MAPA – TRASA SENIORSKA

KARTA I MAPA – TRASA OPEN/DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH

REGULAMIN GRY

KLAUZULA RODO

 

REGULAMIN GRY TERENOWEJ „KONSTYTUCJA. 1791”

1.     Gra „Konstytucja. 1791” jest grą terenową o charakterze edukacyjnym, upowszechniającą wiedzę z zakresu historii i kultury Państwa Polskiego, a zwłaszcza wydarzenia, ludzi i miejsca związane z Konstytucją Trzeciego Maja, w roku 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji.

2.     Organizatorem gry jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (dalej CKSiT).

3.     Uczestnikami gry mogą być mieszkańcy Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz odwiedzający Gminę turyści.

4.     Organizator przygotował 4 trasy gry dedykowane poszczególnym grupom odbiorców:

a)   Trasa rodzinna – rodzic/e lub opiekun/owie + dzieci;

b)   Trasa młodzieżowa – dzieci i młodzież, uczniowie kl. IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych;

c)    Trasa seniorska – osoby w wieku 60+;

d)   Trasa open – dla wszystkich chętnych, bez względu na wiek.

5.     Gra terenowa odbywa się na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska, w wyznaczonych na mapie punktach, w terminie 23 kwietnia 2021 r. – 3 maja 2021 r.

6.     Udział w grze jest bezpłatny.

7.     Gra odbywa się niezależnie od warunków pogodowych.

8.     Zasady gry:

a)   Celem graczy jest odnalezienie wszystkich punktów z zadanymi posługując się mapą terenu oraz aplikacją do odczytu kodów QR (prócz trasy seniorskiej, gdzie aplikacja nie będzie potrzebna), wykonanie zadań według instrukcji, wpisanie prawidłowych odpowiedzi w kartę odpowiedzi;

b)   Kartę zadań oraz mapę można pobrać ze strony internetowej CKSiT lub odebrać w siedzibie CKSiT (w przypadku trasy seniorskiej);

c)    Zadania gry można realizować indywidualne lub zespołach 2-3 osobowych (prócz trasy rodzinnej, gdzie obowiązuje zasada rodzic/opiekun + dzieci);

d)   Na terenie miasta rozmieszczono 8-10 punktów z zadaniami (w zależności od trasy). Punkty zostały oznaczone na mapie – każda trasa ma swoją odrębną mapę;

e)    Grę odbywa się pieszo;

f)      Zespoły nie mogą się rozdzielać przez cały czas realizowania gry;

g)   Grę można rozpocząć w dowolnym czasie w terminie 23 kwietnia 2021 r. – 3 maja 2021 r.;

h)    Rozwiązania zadań należy umieścić na karcie odpowiedzi, wpisując czytelnie dane  w wyznaczone pola;

i)       Po zakończeniu gry kompletnie uzupełnioną kartę odpowiedzi należy wrzucić do skrzynki pocztowej CKSiT (ul. Mickiewicza 4, skrzynka umieszona w bramie). Ostateczny termin oddania karty to 3 maja 2021 r., godz. 20:00;

j)      Kartę odpowiedzi można również złożyć elektronicznie pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w tytule maila „Konstytucja.1791”. Ostateczny termin oddania karty to 3 maja 2021 r., godz. 20:00.

9.     Nagrody:

a)   Karty odpowiedzi zostaną sprawdzone przez Organizatora;

b)   Osoba/zespół, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów w grze otrzyma nagrodę rzeczową;

c)    Wszyscy uczestnicy gry, którzy złożą karty odpowiedzi otrzymają pamiątkowy upominek.

10. Karta odpowiedzi jest nieważna, jeśli:

a)   Została złożona w skrzynce pocztowej CKSiT po terminie 3 maja br., godz. 20:00;

b)   Jest uzupełniona w sposób nieczytelny;

c)    Nie zostały uzupełnione wszystkie pola z zadaniami lub zostały one uzupełnione błędnie;

d)   Nie zostały uzupełnione pola z danymi osobowymi i kontaktowymi;

e)    Nie zostało zaznaczone pole związane z zatwierdzeniem regulaminu gry oraz klauzulą RODO.

11. Wyniki rywalizacji zostaną ogłoszone 4 maja 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej CKSiT.

12. Podczas realizacji gry dzieci poniżej 18 r. ż. pozostają pod opieką rodziców/prawnych opiekunów. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci w trakcie gry innym graczom, ich mieniu i mieniu organizatora.

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w trakcie realizowania gry.

14. Gracze zobowiązani są do zachowania uczciwości i zasad fair play.

15. Decyzje komisji oceniającej karty odpowiedzi są nieodwołalne.

16. Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu,

17. Informacje o zasadach gry i regulaminie można uzyskać w siedzibie CKSiT oraz na stronie internetowej ckstkalwaria.com

18. Biorąc udział w grze, gracze lub ich pełnoletni opiekunowie oświadczają, że zapoznali się z regulaminem i go akceptują.