Dyskusja publiczna

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Spotkanie zostanie przeprowadzona 29 marca 2021 r., o godz. 15:00 na Sali Sesyjnej Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Targowa 1B.

W spotkaniu można uczestniczyć online za pomocą aplikacji Zoom.

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/93947102378?pwd=UzZOcEE1T0NIVHlnRm9MUEFXZU5TQT09

Spotkanie można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej klikając opcję "Join from Your Browser".

Do działania aplikacji może być wymagana instalacja aplikacji, którą dla środowiska Windows pobrać można pod adresem https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

Aplikacja mobilna dla urządzeń z systemem iOS:

https://apps.apple.com/us/app/id546505307

Aplikacja mobilna dla urządzeń z systemem Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings