4 mln 273 tys. zł dotacji w ramach ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich otrzymała dotację w wysokości 4 mln 273 tys. zł.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na: - Przebudowę pawilonu sportowo-turystycznego "Kalwarianka", - Remont parkingu przy stadionie MKS Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska, - Budowę obiektu i zakup rowerów przy Kalwariance, - Przebudowę placu zabaw przy Al. Jana Pawła II, - Budowę ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej pomiędzy Orlikiem a Środowiskowym Domem Samopomocy.

Otrzymanie dotacji poprzedziło, złożenie odpowiednich wniosków przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

W imieniu własnym oraz społeczności miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska składam serdeczne podziękowanie za udzielone wsparcie w pozyskaniu środków finansowych  w wysokości 4.273.746,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

 

Dzięki tym środkom uda się wzbogacić ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska poprzez przebudowę pawilonu sportowo – turystycznego, przebudowę parkingu przy obiekcie, budowę obiektu i zakup rowerów celem uruchomienia wypożyczalni rowerów, przebudowę placu zabaw oraz budowę ścieżek rekreacyjno – edukacyjnych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pozwoli to wykorzystać potencjał turystyczny gminy i regionu -  takiej treści Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty przekazał Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Łukaszowi Kmicie Wojewodzie  Małopolskiemu, Filipowi Kaczyńskiemu - Posłowi na Sejm RP i Marcinowi Zadorze Radnemu Rady Miejskiej

Dzięki decyzji premiera Mateusza Morawieckiego do Małopolski trafią środki w wysokości 294 022 077,85 złotych. Otrzymają je 82 gminy górskie. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na inwestycje związane z usługami turystycznymi, m.in. budowę lub modernizacją placów, deptaków, a także skansenów i obiektów kultury regionalnej.

Wyniki naboru przedstawili dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wojewoda małopolski Łukasz Kmita wraz z posłanką Anną Paluch.

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich, które czerpią swoje dochody głównie z turystyki, to specjalna oferta wsparcia, przygotowana przez polski rząd. Takich gmin w Małopolsce mamy 82 – pięknych i cieszących się ogromną popularnością wśród turystów. Chcemy, by wspólnymi siłami udało się przetrwać czas pandemii. Pomoc z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich to w wielu przypadkach będzie swoiste koło ratunkowe. Lista inwestycji w Małopolsce jest bardzo długa. Pokazuje zarazem, jak to wsparcie jest istotne. Dzięki decyzji Pana Premiera małopolskie samorządy nawet w tych trudnych czasach covidowych mogą się rozwijać – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych zmienia oblicze Polski. Odesłaliśmy do lamusa model polaryzacyjno-dyfuzyjny; wręcz przeciwnie – rząd Prawa i Sprawiedliwości chce dążyć do wyrównania różnic, które się pojawiły po naszych poprzednikach. Uważamy, że wszystkie gminy zasługują na to, aby się im dokładnie przyjrzeć i wesprzeć ich model rozwojowy. (…) Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kierujemy miliard złotych dla gmin górskich, tj. dla 6 województw i 200 gmin. (…) Z tych pieniędzy będzie można wspierać otwartą infrastrukturę turystyczną, czyli ścieżki piesze i rowerowe, punkty widokowe, promenady, parkingi, wypożyczalnie sprzętu, urządzenia, które stricte służą obsłudze turystów, ale też te, które wspomagają obsługę ruchu turystycznego – chociażby kanalizację, przebudowę chodników, dróg, placów. To jest ogromnie ważne ze względu na kwestie gospodarcze, bo to udzielenie wsparcia lokalnym firmom. To lokalne firmy są wykonawcami tych inwestycji. To będą środki skierowane na ochronę miejsc pracy. Bardzo dziękuję Panu Wojewodzie za współpracę i za to, że z taką determinacją wspiera wszystkie nasze starania – mówiła poseł Anna Paluch.

Wsparcie, które trafi do małopolskich gmin, zostanie przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi, w szczególności na budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację:

  1. szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie,
  2. placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych,
  3. parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego,
  4. skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych,
  5. infrastruktury komunalnej koniecznej do rozwoju usług turystycznych, w szczególności dróg, chodników, oczyszczalni ścieków