Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 22.03.2021 r.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 22.02.2021 r.

BR.0012.4.2021.D

Ogłoszenie

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 22 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:30 posiedzenie Komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli:
  • Zadłużeń podatkowych, udzielanych ulg podatkowych, umorzeń podatków oraz zadłużeń z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych za rok 2020,
  • Referatu Gospodarki Komunalnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 3. Przeprowadzenie kontroli:
  • Zadłużeń podatkowych, udzielanych ulg podatkowych, umorzeń podatków oraz zadłużeń z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych za rok 2020,
  • Referatu Gospodarki Komunalnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 4. Podsumowanie wyników pracy zespołu kontrolnego.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie.

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali posiedzeń - Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1B.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Łukasz Dragan