Posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej do opracowania Statutów Sołectw i Osiedli w Gminie Kalwaria Zebrzydowska - 29.03.2021

 

Kalwaria Zebrzydowska, 16.03.2021 r.

BR.0012.STSO.1.2021

Ogłoszenie

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12:30 posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej do opracowania Statutów Sołectw i Osiedli w Gminie Kalwaria Zebrzydowska, z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Opracowanie propozycji zmian zapisów w Statutach Sołectw i Osiedli w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali posiedzeń - Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1b.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Wilk