Posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej do opracowania zmian w Statucie Gminy Kalwaria Zebrzydowska - 24.03.2021

 

Kalwaria Zebrzydowska, 16.03.2021 r.

BR.0012.STG.1.2021

Ogłoszenie

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 24 marca 2021 r. (środa) o godz. 13:00 posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej ds. zmian Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Opracowanie propozycji zmian zapisów w Statucie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali posiedzeń - Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1b.

Przewodniczący Komisji
Paweł Hebda