Interwencja Burmistrza Miasta u Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie powstania Apteki przy ul. Krakowskiej 18A.

Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, skierował do Pani Ewy Krajewskiej Głównego Inspektora Farmaceutycznego pismo z prośbą o informację w sprawie prowadzonego postępowania  mającego  na celu wykonanie decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie  z dnia 28 grudnia 2020 r. na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie HYGIEIA położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Krakowskiej 18A.

Burmistrz Miasta  zwraca się z apelem do GIS o pilne rozstrzygnięcie i wydanie decyzji umożliwiającej otwarcie nowej apteki, której funkcjonowanie w znaczący sposób poprawi sytuację mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w leki.

Publikujemy również stanowisko Ministra Zdrowia stanowiącego odpowiedź na interpelację poselską Pana Posła Krzysztofa Paszyka  w sprawie zapewnienia dyżurów w aptekach.

Poniżej:

Treść pisma skierowanego do Pani Ewy Krajewskiej Głównego Inspektora Farmaceutycznego

- Stanowisko Ministra Zdrowia stanowiącego odpowiedź na interpelację poselską Pana Posła Krzysztofa Paszyka  w sprawie zapewnienia dyżurów w aptekach

W nawiązaniu do pisma  z dnia 1 lutego 2021 r. zwracam się  ponownie z prośbą o informację w sprawie prowadzonego postępowania  mającego  na celu wykonanie decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie  z dnia 28 grudnia 2020 r. na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie HYGIEIA położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Krakowskiej 18A.

Pragnę zauważyć, że  z niepokojem obserwujemy działania, które uniemożliwiają mieszkańcom gminy Kalwaria Zebrzydowska a szczególnie seniorom  zapewnienie dostępności  do produktów medycznych szczególnie w dni wolne oraz w porze nocnej.

Działalność aptek winna być dostosowana do potrzeb mieszkańców i zapewniać pełne zaspokojenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w produkty medyczne również w dni wolne, niedziele i święta a także w porze nocnej. Niestety od trzech lat  apteki funkcjonujące  na naszym terenie w sposób uporczywy uchylają się  od tego obowiązku.

Nadmieniam, że każdy podmiot decydujący się na prowadzenie działalności aptekarskiej powinien mieć świadomość, że jest ona regulowana również przepisami prawa miejscowego, a więc także uchwałami podejmowanymi przez radę powiatu. Musi zatem się liczyć z tym,  że powiat w swej działalności pragnie zapewnić swoim mieszkańcom pełne zaspokojenie potrzeb na tego rodzaju usługi farmaceutyczne także poza zwykłymi godzinami ich funkcjonowania  a właściciele aptek obowiązek ten winni wypełniać. Nie zwalniają z tego obowiązku ani szczególne warunki pracy konkretnej apteki ani potencjalne problemy finansowe.

W tej sytuacji warto również zadać pytanie w czyim interesie działa Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek reprezentowany w tym postępowaniu przez właścicielkę jednej z aptek na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska.

Ponadto w sposób kategoryczny protestujemy wobec nieprawdziwych zarzutów kierowanych przez osobę reprezentującą ten Związek wobec burmistrza miasta Kalwaria Zebrzydowska.

To samorząd Kalwarii Zebrzydowskiej podjął próby rozwiązania zaistniałego problemu już  w roku 2018, gdzie podczas spotkań z właścicielami wszystkich aptek funkcjonujących na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska proponowano różne rozwiązania, które  niestety nie zostały zaakceptowane przez farmaceutów.

Wobec powyższego, zwracam się z apelem o pilne rozstrzygnięcie i wydanie decyzji umożliwiającej otwarcie nowej apteki, której funkcjonowanie w znaczący sposób poprawi sytuację mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w leki.

W załączeniu przesyłam stanowisko Ministra Zdrowia stanowiącego odpowiedź na interpelację poselską Pana Posła Krzysztofa Paszyka  w sprawie zapewnienia dyżurów w aptekach.

Pismo otrzymali:

1.Pan Adam Niedzielski Minister Zdrowia Warszawa

2.Pan Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski

3.Pan Filip Kaczyński Poseł na Sejm RP

4.Pan Marek Polak Poseł na Sejm RP

5.Pan Rafał Bochenek Poseł na Sejm RP

6.Pan Andrzej Pająk Senator RP

 

 

Treść pisma skierowanego do Pani Ewy Krajewskiej Głównego Inspektora Farmaceutycznego


Stanowisko Ministra Zdrowia stanowiącego odpowiedź na interpelację poselską

Pana Posła Krzysztofa Paszyka  w sprawie zapewnienia dyżurów w aptekach.