Podsumowanie roku w OSP na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

W  Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie Burmistrza Augustyna Ormantego z Prezesem Zarządu Miejsko Gminnego OSP RP Tadeuszem Chrostkiem oraz Komendantem Miejsko-Gminny Związku OSP RP Stanisławem Brózdą.

Tematem spotkania była ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz analiza funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska. Spotkanie było też okazją do złożenia podziękowań wszystkim druhom za ich bezinteresowną pomoc jaką niosą potrzebującym.

Był to niezwykle trudny rok dla OSP w naszej gminie. Pandemia Coronavirusa spowodowała, że druhowie nie mogli uczestniczyć w szkoleniach podnoszących ich sprawność bojową. Dodatkowo na ich barki spadła odpowiedzialność za dostarczanie żywności dla osób objętych kwarantanną, dostarczanie odzieży i maseczek ochronnych i inne działania związane z pandemią. Nie możemy zapominać, że strażacy ofiarnie wykonywali swoje obowiązki w ratowaniu zdrowia i mienia mieszkańców, a także brali udział w zabezpieczaniu uroczystości, jak np. Odpustu Wniebowzięcia NMP.

 

Działania ratownicze OSP w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Jednostka

Pożary

Wyjazdy do zagrożeń

Fałszywe alarmy

Kalwaria Zebrzydowska

34

67

38

Przytkowice

12

22

 

Zebrzydowice

12

22

1

Barwałd Górny

6

23

1

Brody

24

17

2

Bugaj

1

5

 

Leńcze

4

16

 

Stanisław Dolny

7

3

 

Zarzyce Wielkie

6

1

 

 

Dotacje przekazane OSP w Gminie Kalwaria Zebrzydowska w roku 2020

OSP w Brodach

- UM/WFOŚ – kwota: 16.237 zł  - ubrania specjalne, ubrania koszarowe, detektor ,CO, tłumica metalowa,

- UM/MSWiA  - kwota: 4.010 zł  - sprzęt pożarniczy,

- MSWiA – kwota:  7.000 zł – sprzęt pożarniczy

 

OSP w Przytkowicach

- UM/WFOŚ   - kwota: 19.979,40 zł  - ubrania specjalne, hełm,buty, rękawice.

- UM – kwota: 7.000 zł -  przygotowanie kondycyjne młodzieży do ogólnopolskich zawodów MDP,

UM/MS – kwota 16.500 zł – motopompa

 

OSP w Zebrzydowicach

UM/MS – kwota: 16.500 zł – motopompa

 

OSP w Leńczach

- UM – kwota: 45.000 zł /UMWM –  kwota: 15.088 zł  docieplenie stropu, malowanie częściowe dachu,zadaszenie nad wejściem do kotłowni,

- UM/MSWiA  -  kwota : 20.350,00 zł remont strażnicy

 

OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem

Montaż finansowy:

- UM – 470.000 zł,

- NFOŚ/WFOŚ – 310.000 zł

-UMWM – 40.000 zł

- KSRG – 50.000 zł

- Powiat Wadowicki – 30.000 zł

 

OSP w Barwałdzie Górnym

Zakup i montaż monitoringu dla OSP- kwota: 11.008,50 z (UM – 5000 zł)