Spotkanie ze Starostą Wadowickim

W dniu 29.01.2021r. Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty wspólnie z Radnymi Marcinem Zadorą, Jarosławem Lenikiem, Markiem Cimrem Ireneuszem Kowalczykiem wizytował u Starosty Wadowickiego Eugeniusza Kurdasa.

Tematem spotkania było omówienie strategii inwestycyjnej na drogach powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Dzięki wypracowanym ustaleniom, już w roku bieżącym planowane jest przeprowadzenie kilku ważnych inwestycji drogowych m.in.  - budowa chodnika w ciągu Drogi Powiatowej "Brody Stacja Kolejowa Leńcze" w miejscowości Brody czy przebudowa Drogi Powiatowej "Kalwaria Brzeźnica".

Planowane są również inwestycje na pozostałych drogach powiatowych, na które to Gmina Kalwaria Zebrzydowska przeznaczyła w budżecie na rok 2021 kwotę 200  tys. zł a drugie tyle ma przeznaczyć Powiat Wadowicki zapewniając współfinansowanie w wysokości 50%.