Posumowanie roku pracy grup wspierających zachowanie trzeźwości

12 Stycznia 2021 r. w gabinecie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie podsumowujące pracę terapeutów Grup Wsparcia Nadzieja i Nowe Życie.

Terapeuci prowadzą zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla osób wyrażających chęć wspierania własnej trzeźwości, a także radzenia sobie z negatywnymi przeżyciami będącymi wynikiem nadużywania alkoholu przez bliską osobę. Zajęcia prowadzone są w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zarówno osoby w uzależnione, jak i współuzależnione mogą korzystać przy tym z konsultacji indywidualnych.

Podczas spotkania Burmistrz podziękował za bezinteresowny trud włożony w pracę w tak trudnym czasie. Zachowanie trzeźwości i wychodzenie z choroby alkoholowej podczas ograniczonych możliwości spotkań i wspierania siebie nawzajem, było bardzo trudne dla członków grup. Dlatego też Burmistrz wyraził szczególne podziękowanie, za wprowadzenie teleporad, które choć częściowo uzupełniły lukę, jaką pandemia spowodowała wśród ludzi, którzy wytworzyli więzi pomocy między sobą, podczas wieloletnich wspólnych spotkań.

Jak wspomnieli sami uczestnicy spotkań: „choroba alkoholowa nieleczona jest śmiertelna”, dlatego też spotkania we wspólnym gronie są bardzo ważne, gdyż uczą nowego życia bez alkoholu, uczą co robić z czasem, a przede wszystkim uczą zmiany życia na lepsze.

W czasie pandemii, która pokrzyżowała wiele planów, terapeuci stanęli na wysokości zadania. W marcu ze względu na sytuację epidemiczną zmuszeni zostali do przejścia na system teleporad. Taka sytuacja trwała aż do czerwca. W lipcu, jak co roku, uczestnicy Grup wzięli udział w rodzinnym obozie terapeutycznym w Krynicy Zdroju.

W sierpniu wspólnie modlili się na dróżkach Matki Bożej, dodatkowo każdy uczestnik Grupy w swojej parafii chodził do kościoła i modlił się o trzeźwość w polskich rodzinach. Spotkali się również przy ognisku integracyjnym. Późniejsze wprowadzenie obostrzeń sanitarnych zmusiło do ograniczenia liczby uczestników zajęć.