Spotkanie Rady Społecznej SP ZOZ

15 stycznia odbyło się  spotkanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.  Tematyka spotkania dotyczyła bieżącego funkcjonowania SPZOZ. Kierownik placówki Grzegorz Pasternak przedstawił plan finansowy, a także plan wydatków i inwestycji jakie zaplanowano  w bieżącym roku.

W czasie spotkania nie mogło zabraknąć  spraw związanych z pandemią Covid-19 i akcji szczepienia. Kierownik placówki podkreślił, że na walkę z koronawirusem przeznaczono w ubiegłym roku ponad 150 tys. zł.

Omówiono również sprawy związane ze szczepieniami przeciw Covid-19, przypominamy że szczepienia są prowadzone w  SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, Wiejski Ośrodek  Zdrowia w Leńczach i Wiejski Ośrodek Zdrowia w Przytkowicach.

W planach inwestycyjnych Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zaplanowano remonty w Ośrodkach Wiejskich w Leńczach i Przytkowicach, remont windy w Ośrodku Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej czy też zakup unitu okulistycznego.

Zaplanowano również zakup unitu stomatologicznego, który zgodnie ze wcześniejszymi planami trafi on do jednej ze szkół podstawowych z terenu gminy.