Metody i formy wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

Metody i formy wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych wdrożonych do realizacji przez dzielnicowych KP Kalwaria Zebrzydowska Planów Priorytetowych.

Plany, o których mowa realizowane będą w okresie od 01.01.2021r do 30.06.2021r:

LP

Numer rejonu służbowego dzielnicowego/dzielnicowy odpowiedzialny za realizację planu działania priorytetowego

Miejsce/rejon zagrożony/

krótka charakterystyka zagrożenia

1.

Dzielnica nr 1M

Dzielnicowy

sierż. Mariusz Wala

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Rejon ul. Rynek.

Zagrożenia: nieprawidłowe parkowanie pojazdów mechanicznych.

2.

Dzielnica nr 2W

Dzielnicowy

st. sierż. Józef Bryła

ZEBRZYDOWICE

Rejon drogi, oraz terenu leśnego przy tzw. „Borysoku”.

Zagrożenia: zanieczyszczanie środowiska.

3.

Dzielnica nr 3W

Dzielnicowy

mł. asp. Krystian Habrzyk

LEŃCZE

Rejon budynku „Ochotniczej Straży Pożarnej”,

Zagrożenia: gromadzenie się osób popełniających wykroczenia porządkowe tj. spożywanie alkoholu, oraz zaśmiecanie.

4.

Dzielnica nr 4W

Dzielnicowy

mł. asp. Celina Wróbel

BARWAŁD GÓRNY

Rejon budynku tzw. „Starej Mleczarni”.

Zagrożenia: gromadzenie się osób popełniających wykroczenia porządkowe tj. spożywanie alkoholu, oraz zaśmiecanie.