Podsumowanie projektu „2020 rok Mikołaja Zebrzydowskiego”

W dniu wczorajszym (14.01) Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty spotkał się Rafałem Stuglikiem Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Komisji Kultury.  Spotkanie  było okazją do podziękowań za pomoc  w realizacji projektu „2020 rok Mikołaja Zebrzydowskiego”. Dzięki wsparciu Sejmiku Województwa Małopolskiego, udało się zrealizować wyjątkowy projekt upamiętniający postać Mikołaja Zebrzydowskiego: wykonano monografie, medal i film.

Miłym akcentem spotkania, było wręczenie przez Burmistrza okolicznościowego srebrnego medalu z wizerunkiem Mikołaja Zebrzydowskiego Radnemu, wspomniany medal to całkowity unikat gdyż ukazał się w nakładzie 30 sztuk. Przekazano również inne materiały promocyjne z projektu.

Przypomnijmy Gmina Kalwaria Zebrzydowska w ramach projektu „2020 rok Mikołaja Zebrzydowskiego” otrzymała dotację w wysokości 50 tys. zł z Województwa Małopolskiego.

Dla Kalwarii Zebrzydowskiej 2020 rok był wyjątkowym czasem. 17 czerwca 2020 upłynęło  400 lat od śmierci Mikołaja Zebrzydowskiego – fundatora „Polskiej Jerozolimy” założyciela miasta Kalwaria Zebrzydowska.

W roku jubileuszowym dzięki wspólnemu projektowi Gminy Kalwaria Zebrzydowska i Województwa Małopolskiego udało się przypomnieć postać Mikołaja Zebrzydowskiego.

  • Wykonano kopię medalu Mikołaja Zebrzydowskiego z 1601 r. – wybito łącznie 480 szt. medali, 450 – mosiężnych i 30 srebrnych. Medale trafiły do mieszkańców i turystów.
  • Opracowano Monografię  Mikołaja Zebrzydowskiegowydano 1.100 szt. książki, które trafiły do mieszkańców i turystów. Autorami publikacji byli naukowcy: s. dr Elżbieta Wróbel,  dr. Tomasz Graff i dr. Bartłomiej Wołyniec.

Publikacji towarzyszyła szeroka promocja prowadzona za pośrednictwem strony internetowej urzędu i mediów społecznościowych, o przygotowanym wydawnictwie szeroko informowały lokalne media.

Książka spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, wzbudziła bardzo duże zainteresowanie nie tylko w Małopolsce, ale też w Polsce. Książkę można otrzymać nieodpłatnie w Urzędzie Miasta. Książka trafiła też do bibliotek z terenu Małopolski i Polski.

  • Zrealizowano Film „Polska Jerozolima” - przygotowano 1.560 szt. płyt DVD z zapisem filmu. Prowadzono szeroką promocje medialną w lokalnych i ogólnopolskich mediach. Płyty DVD trafiły do mieszkańców i turystów, można go odebrać w Urzędzie Miasta, film wzbudził bardzo duże zainteresowanie i można go otrzymać w magistracie.

Film powstał na podstawie scenariusza Mirosława Krzyszkowskiego i Joanny Zając, którzy także reżyserowali dzieło. Niezwykłym walorem projektu jest oryginalna muzyka Krzysztofa Odrobiny, w tym specjalnie napisana dla filmu piosenka „Pielgrzym” (słowa: Mirosław Krzyszkowski, muzyka: Krzysztof Odrobina). Film trwa 53 minuty.

Film ukazuje głównego bohatera – Mikołaja Zebrzydowskiego, którego życie jest bogate w niezwykłe zwroty akcji, którym towarzyszą często przełomowe decyzje.

Realizatorom filmu udało się także pokazać – dzięki współczesnym zdjęciom z Jerozolimy, archiwaliom oraz korespondującymi z nimi malarskimi kadrami z Polskiej Jerozolimy (Kalwarii Zebrzydowskiej) – jak wiele łączy te miejsca w przestrzeni wpisanej w krajobraz historii, ale przede wszystkim w wymiarze duchowego i kulturowego dziedzictwa.