Zakończyły się prace związane z powstaniem Środowiskowego Domu Samopomocy

Powstanie placówki było możliwe dzięki otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości ponad 2 mln zł. Środowiskowy Dom Samopomocy powstał przy Alei Jana Pawła II na działce, Gminy  Kalwaria Zebrzydowska. Uruchomienie placówki planowane jest na początek lutego, opiekę znajdzie tutaj blisko 30 osób.

Nowa placówka będzie przeznaczona dla osób: - przewlekle psychicznie chorych typ A, - z niepełnosprawnością intelektualną typ B, - osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych typ C, - osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi typu D”.

Zakończony został nabór na stanowisko – Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej, którego zadaniem będzie przygotowanie placówki do startu z dniem 1 lutego 2021 roku.  Rekrutacje uczestników placówki prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Powstający ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych, ma być miejscem, w którym osoby niepełnosprawne będą uczyć się samodzielności oraz nabywać umiejętności niezbędne w codziennym życiu.

W Środowiskowym Domu Samopomocy osoby niepełnosprawne będą  rozwijać swoje zainteresowania, uczyć się różnych życiowych umiejętności. Będą mogły uczyć się rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z osobami spotykanymi w życiu. To tylko część zadań.

Na 275 metrach kw. powstały 3 sale, sala do rehabilitacji, zaplecze kuchenne i socjalne, stołówka, sanitariaty a także gabinety lekarskie i biuro.

I etap prac, polegał na  wybudowaniu obiektu w stanie surowym zamkniętym zagospodarowaniu terenu, wykonaniu przyłączy mediów. Natomiast w II etapie wykonano  instalację elektryczną, wodociągową, przeciwpożarową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej. centralnego ogrzewania, klimatyzacji i instalacji gazowej, wykonano też roboty wykończeniowe: tynki, posadzki i malowanie, roboty elewacyjne, wyposażono również obiekt w niezbędny sprzęt.

Wykonawcą zadania był  Zakład Remontowo-Budowlany Mieczysław Barzycki ze Stryszawy. Wartość robót w I etapie prac wyniosła 1 mln 5 tys. zł., natomiast w II 1 mln 10 tys. zł. Koszt projektu placówki wyniósł 40 tys. zł i został pokryty ze środków Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Dokonano odbioru zakończonych w którym uczestniczył Burmistrz Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Janusiewicz, Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 Tadeusz Stela, Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 2 Mariola Kachnic, pracownicy Urzędu Miasta z Referatu Inwestycji, wykonawca i inspektor nadzoru.